Archiwum

Ważne informacje

Protokół z zebrania Zarządu SDT

W Teatrze Syrena odbyło się posiedzenie Zarządu SDT.

Protokół z zebrania Zarządu SDT
w dniu 17 września 2007 roku
W zebraniu uczestniczyli: Barbara Borys-Damięcka, Ryszard Markow, Maciej Korwin, Dariusz Miłkowski, Tomasz Mędrzak, Paweł Szkotak

Na wstępie Pani Prezes Barbara-Damięcka przedstawiła zmiany na stanowiskach dyrekcyjnych w Teatrze Studio, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Powszechnym
w Warszawie. Zebrani omówili także zmiany w wyniku konkursów na stanowiska dyrektorskie w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze oraz w Teatrze im Juliusza Osterwy w  Gorzowie (przebieg wyborów referował Paweł Szkotak zasiadający w komisji konkursowej w Zielonej Górze).W Zielonej Górze nowym dyrektorem został Robert Czechowski natomiast w Gorzowie dalej swoje obowiązki będzie pełnił Jan Tomaszewicz. Zebrani wymienili uwagi  na temat trybu powołania dyrektorów. Fakt objęcia Teatru Studio przez dyrektora Bartosza Zaczykiewicza mimo pominięcia formuły konkursowej przyjęto z zadowoleniem.

Następnie Pani Prezes przypomniała o przekazaniu dokumentów dotyczących pomyślnej decyzji nieopodatkowywania VAT-em twórców poszczególnym teatrom nad którymi opiekę sprawują poszczególni członkowie Zarządu.

Zebrani w wyniku dyskusji uznali za celowe zorganizowanie szkolenia w zakresie praw autorskich ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Zaiksem. Wstępnie ustalono, że szkolenie odbędzie się w Warszawie.