Archiwum

Ważne informacje

Protokół z zebrania Zarządu SDT w dniu 18 lutego 2008 roku

W zebraniu uczestniczyli: Barbara Borys-Damięcka, Ryszard Markow, Maciej Korwin, Tomasz Mędrzak

Zebranie rozpoczęto od omówienia prac nad ustawą o teatrze, którą to przygotowujemy wspólnie z Unią Teatrów. Pani Prezes przedstawiła tę kwestię Komisji Kultury, a także Ministrowi Kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu, który opowiada się za stworzeniem odrębnej ustawy.
Planowane spotkanie Zarządu SDT z Ministrem Bogdanem Zdrojewskim, zostało przesunięte do czasu, kiedy zostanie już przygotowany projekt ustawy, oczywiście zanim trafi do głosowania.
Ustawa będzie dotyczyła teatrów dramatycznych, lalkowych, muzycznych i operowych.
W założeniach znalazły się m.in. kwestie dotyczące czasu pracy (współdziałanie z kodeksem pracy), zawieranie kontraktów aktorskich czy reżyserskich.

Następnie Pani Prezes poruszyła kwestię zmian na stanowiskach dyrektorów teatrów w Gdyni i Tarnowie, dotyczy to Pana Macieja Korwina z Teatru Muzycznego i Pana Wojciech  Markiewicza z Teatru im. Solskiego.

Teatr Muzyczny w Gdyni został wspólną instytucją Województwa Pomorskiego i Miasta Gdyni, a zgodnie          z podpisana umową, ma zostać rozpisany konkurs na stanowisko dyrektora tegoż teatru. Konkurs ten nie wyklucza udziału w nim obecnego Dyrektora.

W odpowiedzi na pismo z Ministerstwa Kultury z prośbą o opinię na temat odwołania Dyrektora Korwina, Pani Prezes w imieniu Zarządu SDT przedstawiła stanowisko Stowarzyszenia.
W Tarnowie Dyrektor Markiewicz został odwołany przez Prezydenta Miasta, który zarzucił mu zbyt małą aktywność na forum ogólnopolskim. Nowy dyrektor ma zostać wyłoniony w drodze konkursu, którego rozwiązanie nastąpi w kwietniu.

Pani Prezes spotkała się z Zastępcą Prezydenta Tarnowa – Pani Dorotą Skrzyniarz, która zwróciła się z prośbą do Stowarzyszenia o wytypowanie kandydatów na to stanowisko. Zadecydowano, że Stowarzyszanie nie będzie uczestniczyło w poszukiwaniu kandydata.

Na koniec spotkania Dyrektor Ryszard Markow poinformował zebranych , że w powołanej Komisji Prawa Autorskiego znalazł się Pan Michał Sieroń, radca prawny Teatru Rozrywki w Chorzowie, przedstawiony jako kandydat przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów.

Zgromadzeni ustali termin Walnego Zgromadzenia, które w tym roku odbędzie się 13 i 14 kwietnia w Radziejowicach. Najbliższe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 17 marca.