Archiwum

Ważne informacje

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

1 października 2010 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji do głównych central związków zawodowych projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tak więc prace nad wprowadzeniem do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej postulowanych przez nasze środowisko zmian toczą się w tempie zadowalającym i można mieć nadzieję, że wkrótce projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu RP.

Ustawa
Uzasadnienie