Archiwum

Ważne informacje

Powołanie Rady ds. Instytucji Artystycznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Radę ds. Instytucji Artystycznych (II kadencja). Przewodniczącym rady został Lech Śliwonik.

Zadania Rady

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji zmian potrzebnych w organizacji życia kulturalnego, w tym usprawnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji

Rada ds. Instytucji Artystycznych została ustanowiona Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Instytucji Artystycznych. W jej skład wchodzi 20 przedstawicieli instytucji i środowisk artystycznych z całego kraju. W składzie Rady drugiej kadencji znaleźli się:

 • Renata Borowska-Juszczyńska
 • Krzysztof Czyżewski
 • Jarosław Denisiuk
 • Andrzej Kosendiak
 • Lucyna Kozień
 • Jerzy Lach
 • Jerzy Limon
 • Olgierd Łukaszewicz
 • Jacek Malinowski
 • Bogusław Nowak
 • Janusz Opryński
 • Jan Popis
 • Dorota Serwa
 • Andrzej Seweryn
 • Bartosz Szydłowski
 • Lech Śliwonik
 • Waldemar Tatarczuk
 • Piotr Tomaszuk
 • Joanna Wnuk-Nazarowa
 • Marek Żydowicz

Więcej informacji na temat Rady można znaleźć na stronie Ministerstwa.

foto. Danuta Matloch