Archiwum

Ważne informacje

Posiedzenie Zarządu

25 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu.

Protokół z zebrania Zarządu SDT
w dniu 25 czerwca 2007 roku

W zebraniu zarządu udział wzięli:  B. Borys-Damięcka, R. Markow, M. Korwin,
J. Schoen, D. Miłkowski, T. Mędrzak, Z. Dondajewski, W. Herzig, P. Szkotak

Zarząd obradował wg następującego porządku dziennego:

  1. Przekazanie poprawionego podziału zakresu obowiązków Członkom Zarządu
  2. Informacja o aktualnych działaniach, pismach do SDT, Komisji konkursowych, itd.
  3. Wolne wnioski.

Obrady zainicjowała Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka przekazując poprawione podziały zakresów obowiązków, zalecając jednocześnie kontakty z teatrami przypisanymi do poszczególnych Członków Zarządu. Z zadowoleniem odnotowała fakt zapraszania przedstawicieli SDT do komisji wyłaniających dyrektorów teatrów (Warszawa, Zielona Góra, Gorzów), prosząc o informowanie o wynikach konkursów.
Następnie poruszono problemy opodatkowania VAT-em umów o dzieło, a Pani Prezes przedstawiła list do Jacka Bromskiego – Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Intencją listu było uzyskanie wsparcia środowiska filmowego dla rezygnacji z pomysłu obciążenia autorskich umów o dzieło podatkiem VAT.
Z kolei Pan Jacek Schoen odniósł się do praw tantiemowych, które miałyby w przyszłości dotyczyć także scenografów. Wzbudziło to dyskusję dotyczącą konieczności ustalenia górnego pułapu obciążeń tantiemowych i postanowiono zając się zagadnieniami prawa autorskiego w przyszłości.
Pani Prezes przedstawiła także odpowiedź Wojewody Podkarpackiego w sprawie Zbigniewa Rybki, byłego dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – (postanowiono przekazać pismo byłemu dyrektorowi) oraz list od Dyrektora Biura Zarządu TVP Jana Polkowskiego z propozycją współpracy. W odpowiedzi na to ostatnie pismo postanowiono poruszyć problem przeniesień teatralnych.
Do SDT zwrócił się także Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego – Kazimierz Michał Ujazdowski z prośbą o opinię na temat odwołania Dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie Krzysztofa Rudzińskiego i powołania na to stanowisko, z pominięciem procedury konkursowej, Jana Buchwalda. Zebrani w wyniku dyskusji sformułowali odpowiedź.