Archiwum

Ważne informacje

Po Walnym Zebraniu w skrócie

W poniedziałek zakończyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Radziejowicach. Pierwszego dnia wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po raz kolejny wybrano Barbarę Borys-Damięcką, która objęła stanowisko Prezesa. W Zarządzie znaleźli się: Ryszard Markow, Paweł Szkotak – Wiceprezesi, Arkadiusz Klucznik – Skarbnik, Roman Osadnik – Sekretarz oraz Dariusz Miłkowski i Bartosz Zaczykiewicz – Członkowie Zarządu, a w Komisji Rewizyjnej – Wiktor Herzig -przewodniczący,  Joanna Nawrocka i Włodzimierz Nawotka – Członkowie.
Zarząd w nowym składzie rozpocznie prace z dniem 1 września 2013 roku.


W drugim dniu Walnego Zebranie dyrektorzy spotkali się z przedstawicielami ZAiKS-u -
p. Małgorzatą Semil, p. Andrzejem Kuśmierczykiem, p. Michałem Komarem oraz p. Elżbietą Manthey, która reprezentowała agencję ADiT. W trakcie spotkania pojawiło się wiele pytań dotyczących uzyskani licencji, czy też możliwości przygotowania wykazu autorów reprezentowanych przez ZAiKS.
ZAiKS poinformował, że właśnie trwają pracę nad nową stronę internetową, na której taki właśnie wykaz ma się znaleźć. Strona ma zacząć funkcjonować od lipca br.