Teatry dramatyczne

Białystok

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki

Dyrektor teatru: Piotr Adam Półtorak

Z-ca dyrektora: Małgorzata Bil-Jaruzelska

Bielsko-Biała

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Witold Mazurkiewicz

Bydgoszcz

Teatr Polski im. H. Konieczki

Dyrektor teatru: Łukasz Gajdzis

Z-ca dyrektora: Anna Kosmala

Częstochowa

Teatr im. A. Mickiewicza

Dyrektor teatru: Robert Dorosławski

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Magdalena Piekorz

Elbląg

Teatr im. A. Sewruka

Dyrektor teatru: Mirosław Siedler

Z-ca dyrektora: Kazimierz Kowalski

Gdańsk

Gdański Teatr Szekspirowski

Dyrektor teatru: Jerzy Limon

Z-ca dyrektora: Włodzimierz Ziółkowski

Teatr Wybrzeże

Dyrektor teatru: Adam Orzechowski

Z-ca dyrektora (kierownik literacki): Cezary Niedziółka

Gdynia

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza

Dyrektor teatru: Wojciech Zieliński

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Krzysztof Babicki

Gliwice

Teatr Miejski w Gliwicach

Dyrektor teatru: Grzegorz Krawczyk

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Łukasz Czuj

Gniezno

Teatr im. A. Fredry

Dyrektor teatru: Joanna Nowak

Z-ca dyrektora: Roman Biniszkiewicz

Gorzów Wielkopolski

Teatr Dramatyczny im. J. Osterwy

Dyrektor teatru: Jan Tomaszewicz

Grudziądz

Centrum Kultury Teatr Grudziądz

Dyrektor teatru: Anna Janosz

Z-ca dyrektora: Grzegorz Romanowski

Jelenia Góra

Teatr im. C. K. Norwida

Dyrektor teatru: Tadeusz Wnuk

Z-ca dyrektora: Stanisław Jeleński

Kalisz

Teatr im. W. Bogusławskiego

Dyrektor teatru: Bartosz Zaczykiewicz

Z-ca dyrektora: Bogusław Chmielewski

Katowice

Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego

Dyrektor teatru: Robert Talarczyk

Z-ca dyrektora: Bogusław Jasiok

Kielce

Teatr im. S. Żeromskiego

Dyrektor teatru: Michał Kotański

Z-ca dyrektora: Elżbieta Pędzik

Koszalin

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego

Dyrektor teatru: Zdzisław Derebecki

Kraków

Krakowski Teatr Scena STU

Dyrektor teatru: Tadeusz Konieczny

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Krzysztof Jasiński

Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej

Dyrektor teatru: Marek Mikos

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Aleksander Nowak

Teatr Bagatela im. T. Boya – Żeleńskiego

Dyrektor teatru: Jacek Schoen

Z-ca dyrektora ds. organizacyjnych i literackich: Renata Derejczyk

Z-ca dyrektora ds. organizacyjno-technicznych: Włodzimierz Goraj

Teatr im. J. Słowackiego

Dyrektor teatru: Krzysztof Głuchowski

Z-ca dyrektora: Joanna Krupska

Teatr Ludowy

Dyrektor teatru: Małgorzata Bogajewska

Z-ca dyrektora: Jerzy Fedorowicz Jr

Teatr Łaźnia Nowa

Dyrektor teatru: Ewa Wolniewicz

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Bartosz Szydłowski

Z-ca dyrektora: Małgorzata Szydłowska

Legnica

Teatr Dramatyczny im. H. Modrzejewskiej

Dyrektor teatru: Jacek Głomb

Z-ca dyrektora: Magdalena Drzewiecka

Leszno

Teatr Miejski

Dyrektor teatru: Błażej Baraniak

Lublin

Teatr im. J. Osterwy

Dyrektor teatru: Dorota Ignatjew

Łódź

Teatr im. S. Jaracza

Dyrektor teatru: Waldemar Zawodziński

Z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych: Małgorzata Kowalska

Z-ca dyrektora ds. technicznych: Katarzyna Zbłowska

Teatr Nowy im. K. Dejmka

Dyrektor teatru: Krzysztof Dudek

Dyrektor artystyczny: Maciej Wojtyszko

Teatr Powszechny

Dyrektor teatru: Ewa Pilawska

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Zenon Migdalski

Olsztyn

Teatr im. S. Jaracza

Dyrektor teatru: Zbigniew Brzoza

Z-ca dyrektora: Beata Ochmańska

Z-ca dyrektora ds. organizacji i marketingu: Janusz Żwirko

Opole

Teatr im. J. Kochanowskiego

Dyrektor teatru: Norbert Rakowski

Z-ca dyrektora: Anna Karoń

Płock

Teatr im. J. Szaniawskiego

Dyrektor teatru: Zygmunt Marek Mokrowiecki

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Wojciech Jasiński

Poznań

Teatr Nowy im. T. Łomnickiego

Dyrektor teatru: Piotr Kruszczyński

Z-ca dyrektora: Jacek Nadarzyński

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Marcin Kowalski

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Maciej Nowak

Radom

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego

Dyrektor teatru: Zbigniew Rybka

Rzeszów

Teatr im. W. Siemaszkowej

Dyrektor teatru: Jan Nowara

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-finansowych: Agnieszka Gawron

Słupsk

Teatr Nowy

Dyrektor teatru: Dominik Nowak

Z-ca dyrektora: Przemysław Sternalski

Sosnowiec

Teatr Zagłębia

Dyrektor teatru: Iwona Woźniak

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Jacek Jabrzyk

Z-ca dyrektora ds. finansowych: Magdalena Dyndat

Szczecin

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Adam Opatowicz

Z-ca dyrektora: Aleksandra Kopińska-Szykuć

Teatr Współczesny

Dyrektor teatru: Mirosław Gawęda

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Anna Augustynowicz

Tarnów

Teatr im.  L. Solskiego

Dyrektor teatru: Rafał Balawejder

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Marcin Hycnar

Toruń

Teatr im. W. Horzycy

Dyrektor teatru: Andrzej Churski

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Paweł Paszta

Wałbrzych

Teatr im. J. Szaniawskiego

Dyrektor teatru: Danuta Marosz

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Sebastian Majewski

Warszawa

Biennale Warszawa (Teatr Scena Prezentacje)

Dyrektor teatru: Paweł Wodziński

Z-ca dyrektora: Bartosz Frąckowiak

Nowy Teatr
Dyrektor teatru: Karolina Ochab

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Krzysztof Warlikowski

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

Dyrektor teatru: Paweł Dangel

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Artur Janusiak

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

Dyrektor teatru: Tadeusz Słobodzianek

Z-ca dyrektora ds. produkcji, marketingu i sprzedaży: Magdalena Romańska

Z-ca dyrektora ds. technicznych: Marusz Gulas

Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów: Małgorzata Gurdziel

Teatr Komedia

Dyrektor teatru: Tomasz Dutkiewicz

Teatr Kwadrat im. E. Dziewońskiego

Dyrektor teatru: Andrzej Nejman

Teatr Narodowy

Dyrektor teatru: Krzysztof Torończyk

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Jan Englert

Z-ca dyrektora ds. technicznych: Zbigniew Kośka

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

Dyrektor teatru: Joanna Nawrocka

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Igor Gorzkowski

Teatr Polski im. A. Szyfmana

Dyrektor teatru: Andrzej Seweryn

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Janusz Majcherek

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-finansowych: Marek Szyjko

Teatr Powszechny im. Z. Hübnera

Dyrektor teatru: Paweł Łysak

Z-ca dyrektora: Paweł Sztarbowski

Teatr Rampa na Targówku

Dyrektor teatru: Witold Olejarz

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Cezary Domagała

Teatr Studio im. S. I. Witkiewicza

Dyrektor teatru: Roman Osadnik

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Natalia Korczakowska

Z-ca dyrektora: Aldona Machnowska-Góra

Teatr Syrena

Dyrektor teatru: Jacek Mikołajczyk

Z-ca dyrektora: Marcin Zawada

Teatr Współczesny

Dyrektor teatru: Maciej Englert

Z-ca dyrektora: Sławomir Szylski

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

Dyrektor teatru: Gołda Tencer

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Małgorzata Mostek

TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)

Dyrektor teatru: Natalia Dzieduszycka

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Grzegorz Jarzyna

Wrocław

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Cezary Morawski

Z-ca dyrektora: Kazimierz Budzanowski

Wrocławski Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego

Dyrektor teatru: Marek Fiedor

Z-ca dyrektora: Ryszard Nowak

Zabrze

Teatr Nowy

Dyrektor teatru: Jerzy Makselon

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Zbigniew Stryj

Zakopane

Teatr im. S. I. Witkiewicza

Dyrektor teatru: Andrzej Dziuk

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Marzena Wnuk

Zielona Góra

Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego

Dyrektor teatru: Robert Czechowski

Z-ca dyrektora: Małgorzata Lachowicz-Murawska