Teatry dramatyczne

Białystok

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki

Dyrektor teatru: Piotr Adam Półtorak

Z-ca dyrektora: Martyna Faustyna Zaniewska

Bielsko-Biała

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Witold Mazurkiewicz

Bydgoszcz

Teatr Polski im. H. Konieczki

Dyrektor teatru: Wojciech Faruga

Z-ca dyrektora ds. programowych: Julia Holewińska

Częstochowa

Teatr im. A. Mickiewicza

P. o. Dyrektor teatru: Robert Dorosławski

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Magdalena Piekorz

Elbląg

Teatr im. A. Sewruka

Dyrektor teatru: Mirosław Siedler

Z-ca dyrektora: Kazimierz Kowalski

Gdańsk

Gdański Teatr Szekspirowski

Dyrektorka teatru: Agata Grenda

Z-ca dyrektorki: Maciej Sowiński

Teatr Wybrzeże

Dyrektor teatru: Adam Orzechowski

Z-ca dyrektora (kierownik literacki): Cezary Niedziółka

Gdynia

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza

Dyrektor naczelny i artystyczny: Krzysztof Babicki

Z-ca dyrektora: Iwona Walkusz

Gliwice

Teatr Miejski w Gliwicach

Dyrektor teatru: Grzegorz Krawczyk

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Jerzy Jan Połoński

Gniezno

Teatr im. A. Fredry

Dyrektorka teatru: Joanna Nowak

Z-ca dyrektori: Roman Biniszkiewicz

Gorzów Wielkopolski

Teatr Dramatyczny im. J. Osterwy

Dyrektor teatru: Jan Tomaszewicz

Jelenia Góra

Teatr im. C. K. Norwida

Dyrektor teatru: Tadeusz Wnuk

Kalisz

Teatr im. W. Bogusławskiego

Dyrektor teatru: Bartosz Zaczykiewicz

Z-ca dyrektora: Bogusław Chmielewski

Katowice

Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego

Dyrektor teatru: Robert Talarczyk

Z-ca dyrektora: Bogusław Jasiok

Kielce

Teatr im. S. Żeromskiego

Dyrektor teatru: Michał Kotański

Z-ca dyrektora: Elżbieta Pędzik

Koszalin

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego

Dyrektor teatru: Zdzisław Derebecki

Kraków

Krakowski Teatr Scena STU

Dyrektor teatru: Krzysztof Pluskota

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Krzysztof Jasiński

Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej

Dyrektor teatru: Waldemar Raźniak

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Beniamin M. Bukowski

Teatr Bagatela im. T. Boya – Żeleńskiego

Dyrektor teatru: Andrzej Wyrobiec

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Krzysztof Materna

Z-ca dyrektora ds. organizacyjno-technicznych: Włodzimierz Goraj

Teatr im. J. Słowackiego

Dyrektor teatru: Krzysztof Głuchowski

Z-ca dyrektora: Joanna Krupska

Teatr Ludowy

Dyrektorka teatru: Małgorzata Bogajewska

Z-ca dyrektori: Jerzy Fedorowicz Jr

Teatr Łaźnia Nowa

Dyrektor teatru: Ewa Wolniewicz

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Bartosz Szydłowski

Z-ca dyrektora: Małgorzata Szydłowska

Legnica

Teatr Dramatyczny im. H. Modrzejewskiej

Dyrektor teatru: Jacek Głomb

Z-ca dyrektora: Magdalena Drzewiecka

Lublin

Teatr im. J. Osterwy

Dyrektor teatru: Redbad Klynstra-Komarnicki

Z-ca Dyrektora: Adrianna Całus

Łódź

Teatr im. S. Jaracza

Dyrektor teatru: Marcin Hycnar

Z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych: Małgorzata Kowalska

Z-ca dyrektora ds. technicznych: Katarzyna Zbłowska

Teatr Nowy im. K. Dejmka

Dyrektorka teatru: Dorota Ignatjew

Teatr Powszechny

Dyrektorka teatru: Ewa Pilawska

Z-ca dyrektorki ds. administracyjno-technicznych: Zenon Migdalski

Olsztyn

Teatr im. S. Jaracza

Dyrektor teatru: Zbigniew Brzoza

Z-ca dyrektora: Andrzej Fabisiak

Opole

Teatr im. J. Kochanowskiego

Dyrektor teatru: Norbert Rakowski

Z-ca dyrektora: Paweł Dobrowolski

Płock

Teatr im. J. Szaniawskiego

Dyrektor teatru: Zygmunt Marek Mokrowiecki

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Wojciech Jasiński

Poznań

Teatr Nowy im. T. Łomnickiego

Dyrektor teatru: Piotr Kruszczyński

Z-ca dyrektora: Jacek Nadarzyński

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Marcin Kowalski

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Maciej Nowak

Radom

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego

Dyrektorka teatru: Małgorzata Potocka

Rzeszów

Teatr im. W. Siemaszkowej

Dyrektor teatru: Jan Nowara

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-finansowych: Agnieszka Gawron

Słupsk

Teatr Nowy

Dyrektor teatru: Dominik Nowak

Z-ca dyrektora: Przemysław Sternalski

Sosnowiec

Teatr Zagłębia

Dyrektorka teatru: Iwona Woźniak

Z-ca dyrektorki ds. artystycznych: Jacek Jabrzyk

Z-ca dyrektorki ds. finansowych: Magdalena Dyndat

Szczecin

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Adam Opatowicz

Z-ca dyrektora: Aleksandra Kopińska-Szykuć

Teatr Współczesny

Dyrektor teatru: Mirosław Gawęda

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Jakub Skrzywanek

Tarnów

Teatr im.  L. Solskiego

Dyrektor teatru: Rafał Balawejder

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Matylda Baczyńska

Toruń

Teatr im. W. Horzycy

Dyrektor naczelna teatru: Renata Derejczyk

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Łukasz Czuj

Wałbrzych

Teatr im. J. Szaniawskiego

Dyrektorka teatru: Danuta Marosz

Z-ca dyrektorki ds. artystycznych: Sebastian Majewski

Warszawa

Biennale Warszawa (Teatr Scena Prezentacje)

Dyrektor teatru: Paweł Wodziński

Z-ca dyrektora: Bartosz Frąckowiak

Nowy Teatr
Dyrektorka teatru: Karolina Ochab

Z-ca dyrektorki ds. artystycznych: Krzysztof Warlikowski

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

Dyrektora teatru: Artur Tyszkiewicz

Z-ca dyrektora ds. finansowych: Piotr Kokociński

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

Dyrektor teatru: Tadeusz Słobodzianek

Z-ca dyrektora ds. produkcji, marketingu i sprzedaży: Magdalena Romańska

Z-ca dyrektora ds. technicznych: Marusz Guglas

Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów: Małgorzata Gurdziel

Teatr Komedia

Dyrektor teatru: Tomasz Dutkiewicz

Teatr Kwadrat im. E. Dziewońskiego

Dyrektor teatru: Andrzej Nejman

Teatr Narodowy

Dyrektor teatru: Krzysztof Torończyk

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Jan Englert

Z-ca dyrektora ds. technicznych: Zbigniew Kośka

Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

Dyrektorka teatru: Joanna Nawrocka

Z-ca dyrektorki ds. artystycznych: Igor Gorzkowski

Teatr Polski im. A. Szyfmana

Dyrektor teatru: Andrzej Seweryn

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Janusz Majcherek

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-finansowych: Marek Szyjko

Teatr Powszechny im. Z. Hübnera

Dyrektor teatru: Paweł Łysak

Z-ca dyrektora: Paweł Sztarbowski

Teatr Rampa na Targówku

Dyrektor teatru: Michał Walczak

Z-ca dyrektora: Łukasz Strzelczyk

Teatr Studio im. S. I. Witkiewicza

Dyrektor teatru: Roman Osadnik

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Natalia Korczakowska

Z-ca dyrektora: Tomasz Plata

Teatr Syrena

p.o. Dyrektora teatru: Agnieszka Monika Walecka

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Jacek Mikołajczyk

Teatr Współczesny

Dyrektor teatru: Maciej Englert

Z-ca dyrektora: Sławomir Szylski

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

Dyrektor teatru: Gołda Tencer-Szurmiej

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Janusz Chojecki

Z-ca dyrektora ds. Centrum Kultury Jidysz: Hanna Pałuba

TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)

Dyrektorka teatru: Natalia Dzieduszycka

Z-ca dyrektorki ds. artystycznych: Grzegorz Jarzyna

Wrocław

Teatr Polski

Dyrektor teatru: Jacek Gawroński

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Jan Szurmiej

Zastępca dyrektora ds. inwestycyjno-administracyjnych: Kazimierz Budzanowski

Wrocławski Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego

Dyrektor teatru: Marek Fiedor

Z-ca dyrektora: Ryszard Nowak

Zabrze

Teatr Nowy

Dyrektor teatru: Jerzy Makselon

Z-ca dyrektora ds. artystycznych: Zbigniew Stryj

Zakopane

Teatr im. S. I. Witkiewicza

Dyrektor teatru: Andrzej Dziuk

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Marzena Wnuk

Zielona Góra

Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego

Dyrektor teatru: Robert Czechowski

Z-ca dyrektora: Małgorzata Lachowicz-Murawska