Teatry impresaryjne i inne

TEATRY IMPRESARYJNE

Cieszyn

Teatr im. A. Mickiewicza

Dyrektor teatru: Andrzej Łyżbicki

Leszno

Teatr Miejski

Dyrektor teatru: Maciej Mizgalski

Lublin

Teatr Stary

Dyrektor teatru: Karolina Rozwód

Szczawno-Zdrój

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego

Dyrektor teatru: Jowita Karczewska-Kozak

Toruń

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny

Dyrektor teatru: Anna Wołek

Tychy

Teatr Mały

Dyrektor teatru: Paweł Drzewiecki

Włocławek

Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego

Dyrektor teatru: Jan Polak

INNE

Białystok

Teatr Wierszalin

Dyrektor teatru: Piotr Tomaszuk

Kraków

Teatr KTO

Dyrektor teatru: Jerzy Zoń

Lublin

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice

Dyrektor teatru: Włodzimierz Staniewski

Poznań

Teatr Ósmego Dnia

Dyrektor teatru: Małgorzata Grupińska-Bis

Szczecin

Ośrodek Teatralny Kana

Dyrektor teatru: Dariusz Mikuła

Z-ca dyrektora: Rafał Foremski

Wrocław

Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego

Dyrektor: Olga Nowakowska

Dyrektor artystyczny: Leszek Bzdyl