Archiwum

Ważne informacje

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

23.04.2017 podczas Wanego zebrania członków wybrano nowy Zarząd SDT. W jego skład wchodzą: Paweł Szkotak – prezes, Igor Michalski, Paweł Łysak, Joanna Nawrocka, Monika Szela, Waldemar Wolański, Bartosz Zaczykiewicz. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna to: Wiktor Herzig, Małgorzata Mostek i Michał Wojtuś.