Archiwum

Ważne informacje

Nowy Członek Honorowy

19 kwietnia na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęto uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego Pani Prezes Barbarze Borys-Damięckiej.

Podziękowania od Pani Prezes Barbary Borys-Damięckiej.