Archiwum

Ważne informacje

Kraków. Przesłuchania potencjalnych dyrektorów “Słowackiego” w kwietniu

9 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu na dyrektora Teatru im. J. Słowackiego, spełniło wymogi formalne i przeszło do drugiego etapu konkursu.

Są to: Jacek Bunsch, Marek Gierszał, Krzysztof Głuchowski, Piotr Jędrzejas, Iwona Kempa, Rafał Sabara, Adam Sroka, Tomasz Wysocki i Dariusz Zawiślak.

Rozmowy z nimi przesunięto na kwiecień; trzeba bowiem skoordynować terminy wszystkich, zwłaszcza 9-osobowej komisji konkursowej.

“9 kandydatów i 9 oceniających”
(WAK)
Dziennik Polski online