Archiwum

Ważne informacje

Konsultacje dwóch dokumentów operacyjnych do programu “Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r.”

M. st. Warszawa zaprasza do konsultacji dokumentów wypracowanych przez zespoły Jerzego Hausnera i Edwina Bendyka. Jeden z nich dotyczy w dużym stopniu stołecznych teatrów. Uwagi można zgłaszać m.in. drogą elektroniczną do 4 maja 2016 r.

CZAS TRWANIA:
WT, 12/04/2016 - CZW, 05/05/2016

Chcesz mieć wpływ na to, jak zarządzać kulturą? Masz pomysł, jak wspierać twórców?

Weź udział w konsultacjach dwóch projektów dokumentów operacyjnych do programu “Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku”!

Biuro Kultury zaprosiło do współpracy ekspertów, którzy przygotowali dokumenty operacyjne wdrażające Program Rozwoju Kultury w dwóch obszarach: zarządzanie i kreacja. Ich stworzenie miało na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących wprowadzania dobrych praktyk, nowych reguł czy narzędzi do prowadzenia długofalowej polityki kulturalnej, dotyczącej m.in. organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jak i twórców.

Projekt programu pt. “Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie obszar: instytucje kultury” został wypracowany przez Zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera.

Nad projektem programu “Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców” pracował Zespół Edwina Bendyka.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektów, by docelowo uwzględniały one różnorodne potrzeby środowisk twórczych. Oba dokumenty będą dostępne od 12 kwietnia 2016 w formie elektronicznej poniżej oraz w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, w godz. 8.00-16.00.


Konsultacje społeczne trwają od 12 kwietnia do 4 maja 2016 r.


Jak można wziąć udział w konsultacjach:
  • od 12 kwietnia przez platformę konsultacyjną:
  • podczas konferencji z udziałem ekspertów pracujących nad dokumentami: prof. Jerzym Hausnerem oraz Edwinem Bendykiem: 20 kwietnia (środa),  godzina 15.00, PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23
  • podczas warsztatów konsultacyjnych:
    • 25 kwietnia (poniedziałek), w godz. 17.00-19.00, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3        >>> organizacje pozarządowe w kontekście obu dokumentów
    • 26 kwietnia (wtorek), w godz. 16.00-18.00, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3           >>> zarządzanie instytucjami kultury
    • 27 kwietnia (środa), w godz. 17.00-19.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, sala z Mozaiką, ul. Emilii Plater 51           >>> rozwój twórczości i wsparcie twórców