Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław

Oferty wraz z załącznikami oraz adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej (na kopercie) należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Opery Wrocławskiej „NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 23 marca 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33111,idmp,61,r,r

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3

50-413 Wrocław