Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Od kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru wymagane są m.in.: wyższe wykształcenie co najmniej magisterskie, udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach artystycznych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ogłoszenia.

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora TJO