Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na dyrektora Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki.
Pełna treść zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu tutaj.

Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego: wyższe wykształcenie, udokumentowany minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub minimum 5-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów teatralnych, przedstawienie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki na okres trzech sezonów, niekaralność, terminowe zgłoszenie kompletu wymaganych dokumentów.
Preferowane kryteria doboru kandydata na stanowisko dyrektora to: znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego w Bydgoszczy, znajomość zasad dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych, doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w teatrze oraz doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych, doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zdolności menedżerskie, doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Oferty kandydaci mogą składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Biuro Kultury Bydgoskiej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 14A, 85-102 Bydgoszcz do 15 maja br. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 31 lipca br.

Treść ogłoszenia

Z poważaniem

Radosław Chmara
Biuro Kultury Bydgoskiej
ul. Jezuicka 14 A 85-102 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 5858902
e-mail: kultura@um.bydgoszcz.pl

http://www.bydgoszcz.pl/