Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Podstawowe wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, to m.in. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki artystyczne), 5-letni skaż pracy w instytucjach kultury lub w innych podmiotach prowadzących działalność artystyczną (w tym przynajmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym) lub 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu samodzielnej pracy artystycznej, a także przedstawienie programowej, organizacyjnej i ekonomicznej koncepcji funkcjonowania teatru.

Według obowiązujących przepisów powołanie dyrektora artystycznej instytucji kultury następuje na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych. W ogłoszeniu wskazany będzie czas od 10.11.2015 do 31.08.2019 r., który obejmuje niepełne 4 sezony artystyczne.