Archiwum

Ważne informacje

Konferencja Teatr Bliżej Widza

W dniach 15 – 17 czerwca 2015 roku w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie odbyła się konferencja TEATR BLIŻEJ WIDZA – metody rozwoju widowni dziecięcej i młodzieżowej  teatrów instytucjonalnych w Polsce. Konferencja organizowana była przez Teatr H. Ch. Andersena w Lublinie,  Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz  Miasto Lublin i dotyczyła podsumowania dotychczasowych oraz zainicjowanie nowych metod rozwoju widowni w instytucjonalnych teatrach w Polsce, z naciskiem na kształtowanie  widowni dziecięcej i młodzieżowej.
Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, podejmująca tylko jeden konkretny aspekt odbiorcy kultury – młodego widza teatralnego. Partnerem Teatru Andersena  w przedstawionym projekcie była Fundacja IMPACT – największy specjalista w Polsce jeśli chodzi o wdrażanie metod audience development w zakresie kultury.

W trakcie konferencji poruszano tematy metody pracy w pozyskiwaniu widowni dziecięcej i młodzieżowej, tworzenia stałych działów promocji w teatrach instytucjonalnych oraz działów edukacji artystycznej (stanowiska pedagogów teatru), kreowania modeli budowania wieloletnich planów rozwoju teatrów oraz temat problemów i narzędzi usprawniających skuteczność pracy działów organizacji widowni w teatrach instytucjonalnych.

Konferencja miała zasięg ogólnopolski i objęła prezentacje działań 24 teatrów z całej Polski z zakresu budowania  modelów współpracy z młodym widzem. Dodatkowo aktywny udział wzięli w niej przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Anna Wotlińska) oraz Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego (Justyna Sobczyk). Obok wystąpień polskich na panelach dyskusyjnych prezentowano modele działań zagranicznych z Norwegii (Simone Thiis), Finlandii (Satu Paavola), Ukrainy (Sergiej Briżan), Niemiec (Torsten Gesser), Belgii (Paul Contryn), Palestyny (Mohammad Issa) oraz Japonii (Yorie Akiba).
Dodatkowo w pierwszym i drugim dniu odbyły się warsztaty technik audience development prowadzone przez trenerów Fundacji IMPACT opierające się na pracy warsztatowej w grupach.

Tematyka konferencji miała na celu promowanie wśród polskich teatrów instytucjonalnych nowoczesnych standardów zarządzania instytucjami kultury, wsparcie rozwoju kompetencji kadr kultury, stymulowanie szerokiej współpracy w sektorze teatru publicznego, oraz wskazanie nowych zadań o charakterze społecznym, które mogą mieć miejsce w strukturze teatrów (część warsztatowa spotkania).

Konferencja została sfinansowana z budżetu Miasta Lublin, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
Przewidywane jest również stworzenie elektronicznego wydawnictwa po-konferencyjnego.