Archiwum

Ważne informacje

Komisja Prawa Autorskiego

5 grudnia 2007 roku Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski powołał Komisję Prawa Autorskiego piątej kadencji, złożoną z 40 arbitrów. Znalazł się niej m.in. Michał Sieroń, radca prawny Teatru Rozrywki w Chorzowie, przedstawiony jako kandydat przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów.
Do kompetencji Komisji należy m.in. zatwierdzanie przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, a także rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel.

Skład Komisji Prawa Autorskiego

 1. Janusz Barta
 2. Jan Błeszyński
 3. Michał Błeszyński
 4. Jacek Bromski
 5. Marek Bukowski
 6. Marzena Draganiak-Kania
 7. Wojciech Dziomdziora
 8. Krzysztof Foland
 9. Joanna Hetman-Krajewska
 10. Adam Jucewicz
 11. Andrzej Kaczorowski
 12. Ryszard Kirejczyk
 13. Szymon Kubacki
 14. Monika Laske
 15. Krzysztof Lewandowski
 16. Edyta Łasicka
 17. Mariusz Łątkowski
 18. Ewa Łepkowska
 19. Ryszard Markiewicz
 20. Andrzej Matlak
 21. Bogdan Muzyczuk
 22. Tomasz Naganowski
 23. Małgorzata Naumann
 24. Anna Opalska
 25. Agnieszka Parzuchowska-Janczarska
 26. Jerzy Róziewicz
 27. Grzegorz Rybicki
 28. Krzysztof Sadowski
 29. Rafał Sarbiński
 30. Michał Sieroń
 31. Marek Staszewski
 32. Małgorzata Stąpór-Romańska
 33. Krzysztof Szuster
 34. Marek Szydłowski 35. Anna Szymańska
 35. Elżbieta Traple
 36. Oskar Tułodziecki
 37. Sławomir Wierzcholski
 38. Marzenna Wojciechowska
 39. Piotr Woźny