Archiwum

Ważne informacje

Jubileusz 60-lecia Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

5 kwietnia 2014 o godz. 11.00 w Lublinie przy okazji jubileuszu 60-lecia Teatru im. H. Ch. Andersena odbędzie się III Spotkanie Dyrektorów Teatrów Lalek.
Konferencja ta współorganizowana jest przez Stowarzyszanie Dyrektorów Teatrów, a poświęcona bieżącym sprawom legislacyjnym i ekonomicznym teatrów w związku ze zmianami w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nowymi zasadami kontraktów dyrektorskich oraz planowanymi zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych.
Spotkanie prowadzone będzie przez Prezes SDT, senator Barbarę Borys -Damięcką.