Archiwum

Ważne informacje

Informacja o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi

„W załączniku do zarządzenia Nr  3887/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 30  lipca 2020 r.”.