Archiwum

Ważne informacje

Dyrektor Waldemar Wolański – oświadczenie

Pragniemy poinformować, że Sąd Najwyższy wyrokiem Sygn. akt I PK 215/12 odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez część osób współpracujących w poprzednich latach z Teatrem Arlekin jako zespół artystyczny. Skarga kasacyjna w ocenie Sądu Najwyższego, była niedopuszczalna i z uwagi na kwestie formalne, a także co najważniejsze, Sąd bezdyskusyjnie stwierdził, iż skarga zawiera niewłaściwe zarzuty kasacyjne, a tym samym sprawa nie nadaje się do rozpoznania.

Tym samym w sposób ostateczny zakończył się trwający ponad trzy lata, spór pomiędzy Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi a byłymi aktorami tego teatru. Jak wynika z orzeczenia kolejnych instancji sądowych, dyrektor teatru p.Waldemar Wolański miał prawo angażowania do działań artystycznych na podstawie umów o dzieło, jego działania były zgodne z obowiązującym prawem a protest angażowanych osób był bezzasadny.

Waldemar Wolański – Dyrektor Teatru Lalek “Arlekin”