Archiwum

Ważne informacje

Dodatkowy Zjazd członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbędzie się dodatkowe Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Zjazd będzie miał miejsce w Warszawie i nie będzie miał charakteru wyborczego.