Archiwum

Ważne informacje

Adam Orzechowski dyrektorem Teatru Wybrzeże na kolejne pięć lat

Do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego wpłynął skan pisma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W październiku Marszałek Województwa Pomorskiego, mając na uwadze fakt, że “Dyrektor Teatru Wybrzeże jest pomysłodawcą i realizatorem rozpoczętej w bieżącym roku inwestycji Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych, a także wysoko oceniając sprawowanie przez Niego obowiązków dyrektora, zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z zapisami Umowy) z prośbą o odstąpienie od procedury konkursowej”.

Pozytywna odpowiedź Ministra oznacza, że Adam Orzechowski, któremu kończy się kadencja w tym roku, będzie dyrektorem na następną, pięcioletnią kadencję, czyli do roku 2021.