Archiwum

Ważne informacje

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

30 września 2011 opublikowano (Dz. U. Nr 207 poz. 230) ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012, za wyjątkiem art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 2 lit. a i pkt 4 (dot. muzeów i bibliotek), które wchodzą w życie 1 października 2012 r.

Treść ustawy