Archiwum

Ważne informacje

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

(Opublikowano 14 lutego 2016 )

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to uznana scena teatralna z ponad 100 letnią historią.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, dla którego Województwo pełni funkcję organizatora.

Poniżej prezentujemy link do ogłoszenia konkursowego, w którym zawarty jest regulamin konkursu.  Wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem przyszłej wizji Teatru  zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Termin składania zgłoszeń udziału w konkursie wraz z programem dla tej instytucji  upływa 13.03.2016 r.

Link: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,287100.html

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęte zostaną propozycje kandydatów, którzy określą koncepcję funkcjonowania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odnoszącą  się w szczególności do realnych, a nie intencyjnych sposobów/warunków realizacji wyznaczonych celów. Koncepcja powinna zawierać także założenia oferty programowej Teatru (kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, promocyjno-wydawniczej etc.). Oczekuje się oferty, która będzie prezentować wysoką jakość repertuarową Teatru; oferty wyróżniającej się wrażliwością na zachodzące procesy i wyzwania cywilizacyjne; oferty prezentującej twórcze sposoby przekazywania treści, sposoby poszukiwania nowych form uczestnictwa, budowania relacji z otoczeniem, w tym z grupami o utrudnionym (z różnych powodów) dostępie do dóbr kultury; oferty wyjątkowej, spójnej z wizją i misją Teatru, budującej jego markę i pozycję na rynku.

W październiku 2015 r. miał miejsce jubileusz 45-lecia pracy twórczej Krzysztofa Orzechowskiego, Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wydarzenie to, było swego rodzaju podsumowaniem dorobku, podziękowaniem za lata owocnej pracy na rzecz rozwijania działalności Teatru i promowania kultury. Znaczący dorobek artystyczny, umiejętności zarządcze, jak i umiłowanie Teatru i sztuki charakteryzowały Krzysztofa Orzechowskiego, kierującego Teatrem od 1999 r.